องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 [17 มกราคม 2566]
กิจกรรมตั้งด่านชุมชน (ห้วง 7 วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ 2566 [6 มกราคม 2566]
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 [28 ธันวาคม 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปังให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [16 กันยายน 2565]
กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [14 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ปี 2565 [6 กันยายน 2565]
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเด็กและเยาวชน [5 กันยายน 2565]
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ในสถานศึกษา” [31 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมศูนย์ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน [22 สิงหาคม 2565]
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.ต.นาปัง) และผู้ที่เกี่ยวข้อง [9 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 131 รายการ)