องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [24 พฤษภาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลนาปัง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน [11 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรม โครงการจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 [10 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรม ตั้งด่านชุมชน / จุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [20 เมษายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องวันคล้ายวันพรระราชสมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [8 เมษายน 2565]
จัดทำแผนพัฒนาตำบล [23 มีนาคม 2565]
เก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [22 มีนาคม 2565]
กิจกรรมตัดไม้ ที่กีดขวางทางถนน [21 มีนาคม 2565]
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย [21 มีนาคม 2565]
กิจกรรมร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง (ขบวนครัวทาน) งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2565 [17 มีนาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12