องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรศักดิ์ นามมณฑา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 089-8528789
นายทองดี วุฒิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 081-7062594
นางสาวสกาวรัตน์ ไชยตระกูลวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
โทร : 065-6796866