องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นางสุภลักษณ์ ธนะเพทย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-0236562
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-8039389
นายทวีศักดิ์ชัย ใจจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-0131611
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-2163991