messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถมินิบัส เลขทะเบียน 41-3933 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการถมดินกันตลิ่งพังหลังเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาปัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางท่อข้ามถนน บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู สายทุ่งปล่อง (แตรนาปันหลวง) บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมขอบทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้า เลขทะเบียน 80-4218 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจัดจ้างเหมาจัดริ้วขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโครงการจัดงานประเพณีหกเป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดจ้างเหมาจัดริ้วขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโครงการจัดงานประเพณีหกเป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู พร้อมวางท่อข้ามถนน บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการขยายลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาปัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.นาปัง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการเทลาน คสล.หน้าที่ทำการ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อเหล็กและเปลี่ยนประตูปล่อยน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมหลังคาแพสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ 1244 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก 7 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดจ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 เส้น สำหรับรถกระเช้า ของ อบต.นาปัง หมายเลขทะเบียน 80-4219 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถเลขทะเบียน บจ 4487 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการถมดินคอสะพานและรื้อสิ่งกีดขวางทางเดินลำน้ำแก่น บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการถมดินคืนสภาพตลิ่งลำน้ำแก่นสายนาดง บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการวางท่อถมดินพร้อมปรับสภาพ บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมผนังกันน้ำล้นตลิ่ง บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed โครงการซ่อมแซมผนังกันน้ำล้นตลิ่ง บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจัดจ้างเปลี่ยนซีลฝาเกียรย์และยางแท่นเกียร์ หมายเลขทะเบียน 41-3933 กทม. ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าริ้วสีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบลูกหมากรถยนต์และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณหน้ารถของรถกู้ชีพกู้ภัย เลขทะเบียน กฉ 9208 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น MP C2030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์และซื้อชุดบาร์พร้อมโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถมินิบัส หมายเลขทะเบียน 41-3933 กทม.ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการถมดินคืนสภาพตลิ่งลำน้ำแก่นสายนาดง บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างจ้างซ๋อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปังประจำปี 2566 และปฏิทินประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า เลขทะเบียน 80-4219 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และติดตั้งไฟแฟลชฉุกเฉิน ของรถกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาปัง เลขทะเบียน กฉ 9208 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน บธ 1349 น่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละออง รหัส 625-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 451 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10