องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box กองคลัง
นางธนภรณ์ อามาตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปุณยนุช ไชยภักษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวันทนีย์ ปัจจัยยัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางภณิดา พระคุณอนันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ