messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววรัญญา จักริลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น
นางสาวเสาวนีย์ บุญรอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางณัฐวรา บัวอ่อน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางมุกรินทร์ พรมยา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ