messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู(ข้างบ้านนายจำนงค์ ใจแก้ว) บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 546
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน 2 ช่วง โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสถาพตลิ่งสระอานม้า บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายเจริญ แก้วปัน บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสถาพตลิ่งลำน้ำแก่น บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู(บริเวณหลังกองทุนหมู่บ้าน) บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสภาพเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางลูกรัง บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านน้ำลัด หมู่ที่1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกและคานกันดินทลาย บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสถาพตลิ่งลำน้ำแก่น บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2