องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย (อุทกภัย 27- 28 ตุลาคม 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้ที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ.2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เผยแพร่กฎบัตร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้อราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 550
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่ง แบ่งงานการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
description ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาปัง ปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 120
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังขอประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสอักเสบ บีและ ซี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และตารางเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 85
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6