องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แนวทางการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมใน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากกรมอนามัย
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการประกอบอาหาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
photo องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู(ข้างบ้านนายจำนงค์ ใจแก้ว) บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview313

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ข้อบัญญัติงบประมาณ 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการเศรษฐกิจฐานรากฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file รายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 5 ต.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม