messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดและห้ามเผาโดยเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview439

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
เผยแพร่แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม