องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2563 วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
photo รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส. และภาพกิจกรรม 5 ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
photo รายงานการอำนวยสะดวกในการปฎิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภา อบต.นาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2