องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2563 วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส. และภาพกิจกรรม 5 ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo รายงานการอำนวยสะดวกในการปฎิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภา อบต.นาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ลงวันที่ 29 กรกฏาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.นาปัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 27