องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู(ข้างบ้านนายจำนงค์ ใจแก้ว) บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ้อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวทางลูกรัง บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสภาพเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู(บริเวณหลังกองทุนหมู่บ้าน) บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสถาพตลิ่งลำน้ำแก่น บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บริเวณหน้าบ้านนายเจริญ แก้วปัน บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสถาพตลิ่งสระอานม้า บ้านม่วงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน จำนวน 2 ช่วง โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกและคานกันดินทลาย บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านน้ำลัด หมู่ที่1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคืนสถาพตลิ่งลำน้ำแก่น บ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.นาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านก้อดแก้ว หมู่ 4 ตำบลนาปัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.นาปัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173