ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง