ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างเหมาจัดริ้วขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโครงการจัดงานประเพณีหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง