ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ-1244 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง