ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับเปลี่ยนยางรถกู้ชีพกู้ภัย เลขทะเบียน กฉ-9208 น่าน ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง