ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง