ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง