ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ อะไหล่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของรถกู้ชีพกู้ภัย เลขทะเบียน กฉ-9208 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง