ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อใช้เป็นห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง