ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงสภาพผิวถนนลูกรังและกำแพงกันดินทลายถนนเลียบคลองร้องอี่ไอ่ บ้านสบแก่น หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง