ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถมินิบัส เลขทะเบียน 41-3933 กทม ของ อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง