ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง