ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (มาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง