ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง