ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บจ-๔๔๘๗ น่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง