ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : h2W6viFFri115011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2k2b8ecFri115025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้