ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศจังหวัดน่าน ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดเวลาห้ามเผาโดยเด็ดขาด ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 รวม 75 วัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : JO24m3GWed105236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : K9AfqwdWed105416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้