ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1)

ชื่อไฟล์ : eI5KMEUFri125652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้