ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาปัง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทางเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - 20 เมษายน 2556 รวม 65 วัน โดยเด็ดขาด ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความเรื่องร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดการเฝ้าระวัง และการสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : uE0DMMDTue112134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2SfjUDITue112205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้