องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด : 27 ธันวาคม 2565 อบต.นาปัง ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ได้รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในบนท้องถนน โดยการบูรณาการร่วมกันของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อสม. สมาชิกอปพร. หน่วยงานในพื้น ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้โพส : admin