องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรม ตั้งด่านชุมชน / จุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
รายละเอียด : กิจกรรม ตั้งด่านชุมชน / จุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง (สามแยกนาปัง)วันที่ 11 -17 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ก่อนเกิด สาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน หรือเหตุอื่นๆใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ร่วมทั้งรณรงค์ ป้องปรามกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ สมาชิก อปพร. ที่บูรณาการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ประชาชน ที่ได้มอบสิ่งของ ให้กับด่านชุมชน
ผู้โพส : admin