องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
รายละเอียด : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้ดำเนินโครงการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นกรอ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และวางเนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 เป้าหมายได้แก่ ประชาคมประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
ผู้โพส : admin