องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรม ค่ายสัตวแพทย์อาสา
รายละเอียด : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ชมรมสัตวแพทย์อาสา ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บ้านก้อดแก้ว ออกตรวจสุขภาพ ตรวจปรสิตภายนอก-ภายใน และทำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ให้กับสัตว์ในชุมชน พร้อมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์กับบุคคลในชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างประโยชน์และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างถาวรวัตถุอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ของสังคมไทย ณ ห้องประชุมบ้านก้อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง
ผู้โพส : admin