องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลนาปัง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
รายละเอียด : วันที่่10 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลนาปัง ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งเป็น ศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ภาคประชาชน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาระบบบริหาร จัดการศูนย์ใกล่เกลี่ยภาคประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ผู้โพส : admin