องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรม โครงการจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ดำเนินโครงการจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสาธารณะ เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลนาปัง และได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน และเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ เป้าหมายคือคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบล นาปัง จำนวน 21 คน เด็กและเยาวชนตำบลนาปัง จำนวน 29 คน รวม 50 คน ณ พิพิธภัณฑ์วัดนาปัง หมู่ 2 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ผู้โพส : admin