องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี
รายละเอียด : วันที่31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น"วันงดสูบบุหรี่โลก" อบต.นาปังร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่องดสูบบุหรี่ ขอบคุณสื่อในการรณรงค์จากมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่
ผู้โพส : admin