องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
กิจกรรมตั้งด่านชุมชน (ห้วง 7 วันอันตราย) เทศกาลปีใหม่ 2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมตั้งด่านชุมชน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ( ห้วง 7 วัน อันตราย) ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตำบลนาปัง สามแยกบ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นมาตรการการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ร่วมทั้งรณรงค์ ป้องปรามกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาปัง สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้โพส : admin