messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานผลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานการกำกับ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
รายงานการกำกับ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
รายงานการกำกับ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
รายงานการกำกับ ติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1