องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file รายงานผลการการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบอำนาจตัดสินใจให้รองนายก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1