องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ การทุจริต ประจำปี
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์กาบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 – มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์กาบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน – กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริต องค์กาบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 63 – มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริต องค์กาบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน – กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การทุจริต องค์กาบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1