องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำสั่งที่ 213/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1