messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2