องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน แบบสขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม แบบสขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2