ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างทำตรายาง สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง