ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง