ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ อะไหล่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพของรถยนต์เลขทะเบียน กจ-1244 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง