ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อโต๊ะขาโครเมี่ยม หน้าโฟเมก้าสีขาว จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง