ชื่อเรื่อง : จ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ประจำปีงบประมาณ 2564 และปฏิทินประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง