ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถมินิบัส หมายเลขทะเบียน 41-3933 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง