องค์การบริหารส่วนตำบล
นาปัง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง camera_alt ภาพกิจกรรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง 141 หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์/แฟกซ์ : 054-718220

ช่องทางติดต่อ Facebook , LINE อบต.นาปัง
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กรณีการเกิดโรคระบาดในสุกร (โรคพีอาร์อาร์เอส)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้รับรายงานการเกิดโรคระบาดในสุกร เขตพื้นที่บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 1 ราย และประชาชนผู้เลี้ยงสุกรได้ยื่นขอรับการช่วยเหลือจากสุกรที่ตายโดยโรคระบาด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเพียงจึงประกาศ เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพีอาร์เอส ในสุกร ของบ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นาปัง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง กรณีการเกิดโรคระบาดในสุกร ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ซึ่งมีมติที่ประชุมอนุมัติการช่วยเหลือประชาชน กรณีการเกิดโรคระบาดในสุกร จำนวน 1 ราย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
นายก อบต.นาปัง
โทร : 081-2870266
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
นายชำนาญ เกสโรทยาน
ปลัด อบต.นาปัง
โทร : 081-9934537
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107